Dokumentem, który najczęściej występuje w obrocie gospodarczym jest faktura, która stanowi dowód sprzedaży wystawiony przez podmiot będący podatnikiem VAT.

Kiedy można wystawić notę księgową?

Nota księgowa musi być wystawiona w każdej sytuacji, w której prawo nie nakłada na podatnika obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług. Są to takie sytuacje jak np.

 • kara umowna za realizację umowy poza wyznaczonym terminem,
 • nabywca musi ponieść np. opłaty skarbowe,
 • odsetki naliczone dłużnikowi od zobowiązań finansowych, których nie uiścił w terminie.

Noty księgowe – regulacje prawne

Warto wiedzieć, że reguły dotyczące not księgowych nie mają odrębnego uregulowania w żadnym polskim akcie prawnym. Dlatego też dla tego rodzaju dokumentów zastosowanie mają ogólne przepisy ustawy o rachunkowości dotyczące dowodów księgowych.

Co powinna zawierać nota księgowa?

Nota księgowa, zgodnie z ogólnymi zasadami ustawy o rachunkowości, powinna zawierać:

 • wskazanie rodzaju dowodu wraz z numerem identyfikacyjnym,
 • wskazanie podmiotów, które dokonują rozliczenia,
 • dokładne określenie operacji finansowej,
 • określenie wartości operacji,
 • datę operacji, ewentualnie datę sporządzenia ww. dowodu,
 • podpisy obu stron operacji,
 • szczegółowe sprawdzenie oraz klasyfikacja dowodu tak, aby można było go ująć w księgach rachunkowych,
 • podpis księgowego, np. z biura rachunkowego prowadzącego usługi księgowe Łódź.

Należy podkreślić, że nota księgowa wystawiana jest przez stronę, która jest dłużnikiem i uznaje konkretną kwotę do zwrotu na rzecz swojego kontrahenta.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Gumki do włosów – ozdoby do włosów

Ozdoby do włosów to nieodzowny element, każdej dziewczynki. Piękne, barwne, a czasem i baj…