Dokumentem, który najczęściej występuje w obrocie gospodarczym jest faktura, która stanowi dowód sprzedaży wystawiony przez podmiot będący podatnikiem VAT.

Kiedy można wystawić notę księgową?

Nota księgowa musi być wystawiona w każdej sytuacji, w której prawo nie nakłada na podatnika obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług. Są to takie sytuacje jak np.

 • kara umowna za realizację umowy poza wyznaczonym terminem,
 • nabywca musi ponieść np. opłaty skarbowe,
 • odsetki naliczone dłużnikowi od zobowiązań finansowych, których nie uiścił w terminie.

Noty księgowe – regulacje prawne

Warto wiedzieć, że reguły dotyczące not księgowych nie mają odrębnego uregulowania w żadnym polskim akcie prawnym. Dlatego też dla tego rodzaju dokumentów zastosowanie mają ogólne przepisy ustawy o rachunkowości dotyczące dowodów księgowych.

Co powinna zawierać nota księgowa?

Nota księgowa, zgodnie z ogólnymi zasadami ustawy o rachunkowości, powinna zawierać:

 • wskazanie rodzaju dowodu wraz z numerem identyfikacyjnym,
 • wskazanie podmiotów, które dokonują rozliczenia,
 • dokładne określenie operacji finansowej,
 • określenie wartości operacji,
 • datę operacji, ewentualnie datę sporządzenia ww. dowodu,
 • podpisy obu stron operacji,
 • szczegółowe sprawdzenie oraz klasyfikacja dowodu tak, aby można było go ująć w księgach rachunkowych,
 • podpis księgowego, np. z biura rachunkowego prowadzącego usługi księgowe Łódź.

Należy podkreślić, że nota księgowa wystawiana jest przez stronę, która jest dłużnikiem i uznaje konkretną kwotę do zwrotu na rzecz swojego kontrahenta.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Najlepsze marki lamp ściennych

Zastosowanie kinkietów Kinkiety to doskonały dodatek do salonu, sypialni czy biura. Dają p…