CO ZAWIERA PAKIET FRANCZYZOWY

Pakiet franczyzowy to kompendium wiedzy i zasad prowadzenia firmy na licencji. Know-how i zakres wsparcia ze strony franczyzodawcy, informacje o znaku towarowym i opłatach – słowem tajniki biznesu pod znaną marką podane jak na tacy. Jak przygotować pakiet, by zawierał wszystko, co niezbędne?

Daj się zobaczyć

Większość franczyzobiorców pytana o powody przystąpienia do sieci deklaruje, że zaważyła przede wszystkim rozpoznawalna marka. Nic dziwnego, rozpoznawalność logotypu buduje się latami, a we franczyzie można mieć ją już na starcie. By móc udostępnić swój znak towarowy innym, franczyzodawca musi najpierw odpowiednio go opisać. Według ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2001 roku znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić. Logo może mieć formę wyrazu, rysunku, ornamentu czy kompozycji kolorystycznej lub przestrzennej. Warunek jest taki, by było charakterystyczne – musi pozwolić odróżnić towary jednej firmy od innej, produkującej podobny asortyment.

Znak powinien też być wyczerpująco opisany od strony technicznej. W tym celu tworzy się tzw. podstawową księgę znaku. Zawiera ona opis budowy logotypu oraz informacje o tym, jakie jest jego znaczenie, w jaki sposób można go używać, a także możliwe warianty kolorystyczne logotypu. Takie informacje przydadzą się np. grafikom, którzy w przyszłości projektować będą materiały reklamowe dla sieci.

Przygotowany w odpowiedni sposób znak towarowy podlega ochronie prawnej. Trzeba jednak zarejestrować go w Urzędzie Patentowym i uzyskać świadectwo ochronne. Dzięki temu właściciel znaku nabierze wyłącznego prawa do jego używania w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją. O ochronę znaku towarowego warto zadbać, bo kiedy firma decyduje się na rozwój przez franczyzę, to logo staje się wspólnym dobrem sieci wykorzystujących go przedsiębiorstw.

Za wiedzę się płaci

Dla franczyzobiorców nie mniej ważna niż marka jest wiedza, jaką zyskują, kupując licencję na biznes. Chodzi o tzw. know-how, które intuicyjnie rozumiemy jako umiejętności, doświadczenie i praktykę zdobytą w trakcie prowadzenia działalności. Wiadomości takie dotyczą praktycznie wszystkich sfer biznesu – od tajników produkcji, przez sposoby świadczenia usług, po pozyskiwanie klientów. To one decydują często o przewadze konkurencyjnej firmy dlatego pozostają poufne. Franczyzodawca dzieli się z nimi z partnerami w dobrej wierze, licząc, że franczyzo-biorcy wykorzystają je zgodnie z przeznaczeniem.

Dzielenie się know-how nie jest oczywiście bezinteresowne. Franczyzodawca czerpie z niego dwojakie korzyści. Po pierwsze liczy, że dzięki jego umiejętnościom i wiedzy franczyzo-biorcy poszerzą zasięg sieci, a co za tym idzie – umocnią rozpoznawalność marki. Po drugie, oczekuje korzyści materialnych w postaci opłat franczyzowych, które są jego wynagrodzeniem za udostępnienie pakietu franczyzowe-go. Zwykle dawcy licencji nakładają na partnerów trzy rodzaje opłat: wstępną, bieżącą i marketingową.

– Teoretycznie wstępna opłata franczyzowa powinna pokryć koszty franczyzodawcy związane ze stworzeniem i sprzedażą pakietu franczyzowego. Franczyzodawcy próbujący pozyskać jak największą liczbę franczyzobiorców starają się kalkulować opłatę wstępną na niskim poziomie, w okolicach 10 proc. całości wstępnych kosztów ponoszonych przez franczyzobiorcę – mówi Karol Kaczmarek, doradca we franczyzie PROFIT system. Opłaty wstępne w sieciach na polskim rynku wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od branży, specyfiki i modelu biznesowego. Niektórzy franczyzodawcy, by przyspieszyć rozwój sieci i ułatwić partnerom wejście na rynek, rezygnują z opłat wstępnych w ogóle. Taką strategię przyjęły m.in. sieci pizzerii Biesiadowo i Apteki Dbam o Zdrowie.

W skład pakietu wchodzą też opłaty bieżące. Zwykle są pobierane co miesiąc, zaś ich wysokość w niektórych konceptach stanowi część obrotów uzyskiwanych przez partnera, a w innych bywa płacona ryczałtem.

Wpływy z opłat marketingowych trafiają natomiast na specjalny fundusz, z którego franczyzodawca powinien finansować reklamę sieci i wzmacnianie wizerunku marki.

Instrukcja obsługi biznesu

Najobszerniejszym dokumentem, jaki trafia do rąk franczyzobiorcy po podpisaniu umowy, jest podręcznik operacyjny.

– Zawiera on opis zasad, według których franczyzobiorca ma prowadzić działalność w ramach danej franczyzy. Dlatego też powinien być obszerny i szczegółowo opisywać wszystkie aspekty działalności prowadzonej przez franczyzobiorcę – tłumaczy Kaczmarek. – Z drugiej strony dzięki swej szczegółowości, a niekiedy nawet drobiazgowości, podręcznik operacyjny ma za zadanie umożliwić franczyzodawcy należytą ochronę jego koncepcji działalności, know-how i tajemnic handlowych.

Podręcznik operacyjny w swoich pierwszych rozdziałach zawiera zwykle krótką charakterystykę systemu franczyzowego i filozofii prowadzenia działalności gospodarczej franczyzodawcy. Tutaj także franczyzodawca powinien wskazać, czego oczekuje od franczyzobiorcy i na co partnerzy mogą liczyć z jego strony.

W podręczniku powinien też znaleźć się projekt architektoniczny lokalu, jeśli franczyzodawca taki posiada. Tu również trafi szczegółowy opis sposobu szkolenia pracowników, wymagania co do ich ubioru, procedury ich zatrudniania. Opisane powinny być dni i godziny otwarcia lokalu, opisy poszczególnych stanowisk pracy i zalecenia dotyczące polityki cenowej. Zawiera on również informacje o wysokości opłat franczyzowych i procedurach kontroli partnerów, jakie stosuje franczyzobiorca.

Ważną częścią podręcznika są załączniki w postaci formularzy, takich jak wzory umów o pracę, umów zobowiązujących pracowników franczyzobiorcy do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, a także dokumentów wykorzystywanych w kontaktach z klientami.

Podręcznik operacyjny to swojego rodzaju instrukcja obsługi biznesu franczyzobiorcy. Dlatego nie można zapominać o jej aktualizowaniu.

Pomocna dłoń

Podręcznik franczyzowy tworzy też cała gama działań franczyzodawcy, które mają pomóc franczyzobiorcy w udanym starcie w biznes i jego prowadzenie w kolejnych etapach. Franczyzodawcy z reguły biorą na siebie obowiązki związane z rozwijaniem produktów i usług, działaniami reklamowymi i public relations dla całego systemu. Do nich należy też rozwiązywanie problemów z zaopatrzeniem i obsługą administracyjno-finansową systemu, czy wreszcie z utrzymaniem dyscypliny w ramach systemu. Muszą też zapewnić odpowiednią jakość towarów lub usług oferowanych przez franczyzobiorców.

Franczyzodawca powinien w taki sposób skonstruować swój koncept, by franczyzobiorcy czuli potrzebę ciągłego korzystania z jego usług. W rezultacie będą regularnie uiszczać opłaty franczyzowe na jego rzecz.

Zaangażowanie franczyzodawcy i sposób, w jaki będzie pomagać partnerom, zależy od specyfiki usług świadczonych przez sieć. Pomoc ta jest jednak podstawowym elementem współpracy. Znana marka przyciągnie klientów, ale franczyzobiorców trzeba nauczyć, jak wykorzystać jej potencjał. Nie tylko na początku, lecz przez cały okres współpracy.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Przewodnik po nowych technologiach w wypożyczanym sprzęcie budowlanym: Jak nowinki techniczne wpływają na efektywność pracy

Postęp technologiczny nieustannie zmienia oblicze branży budowlanej, wprowadzając innowacj…