Zwrot podatku z zagranicy

Pracując legalnie za granicą należy pamiętać, że każdy pracodawca zobowiązany jest do obowiązkowego odprowadzania podatków. Dlatego też każda taka osoba, o ile nie pracowała „na czarno”, może starać się o zwrot podatku nadpłaconego przez pracodawcę. Zwrot opiera się na konieczności przygotowania odpowiednich dokumentów:

  • W większości krajów wystawiane są rozliczenia okresowe, zawierają one informacje o:

    • pensji pracownika,

    • kwoty odprowadzanej zaliczki na podatek.

  • Niezależnie od kraju wystawiana jest karta podatkowa.

Wyżej wymienione dokumenty powinniśmy oczywiście otrzymać od pracodawcy.

Zwrot podatku osobom pracującym w Holandii

Każda osoba pracująca legalnie w tym państwie może starać się o zwrot nadpłaconego podatku. Muszą jednak być spełnione poniższe warunki:

  • Pracodawca odprowadzał zaliczki na poczet podatku dochodowego do holenderskiego urzędu skarbowego

  • Zaliczki były wyższe od kwot nadpłaconego podatku.

Osoby zatrudnione w Holandii powinny mieć na uwadze fakt, że od 2015 do deklaracji podatkowej wymagane jest dołączenie dokumentu UE/WE. Otrzymuje się go w polskim urzędzie skarbowym. W dokumencie potwierdzone są dochody, jakie osiągnął podatnik we wszystkich krajach, w jakich podjął pracę. Pamiętajmy również o obowiązku rozliczenia w Polsce wszystkich dochodów osiągniętych w krajach w których podjęło się zatrudnienie.

Zeznanie podatkowe w holenderskim urzędzie skarbowym warto złożyć również dla faktu, iż obowiązek jago złożenia dotyczy znaczną ilość osób, które pracowały w Holandii. Dotyczy to również osób nie posiadających statusu rezydenta podatkowego. Dokładna data złożenia deklaracji jest nieznacznie różna w każdym roku, ale zazwyczaj składa się ją na przełomie lutego i marca.

Ciekawą możliwością w holenderskim systemie podatkowym jest możliwość złożenia rozliczenia do pięciu lat wstecz. Jednakże nie warto zbytnio zwlekać, gdyż holenderski urząd skarbowy może dopominać się o należność poprzez przesłanie wezwania do rozliczenia, a nawet wystawić karę za niedopełnienie owego obowiązku.

Czas oczekiwania na zwrot podatku z holenderskiej „skarbówki” jest on niej całkowicie zależny, jednakże praktycznie następuje on od 3 do 6 miesięcy od złożenia deklaracji.

Powierzenie rozliczenia specjalistom

Ze względu na skomplikowanie spraw związanych z urzędem skarbowym warto oprzeć się na pomocy oferowanej przez fachowców. Przykładowo instytucja PKG-TAX dzięki pomocy doświadczonych księgowych pomoże w sprawach dostarczenia odpowiednich dokumentów oraz dokona optymalizacji finansowych dbając o jak najwyższy zwrot podatkowy.

Podsumowując

Zwrot podatku zza granicy bywa nieco skomplikowany. Możemy próbować rozliczać się samodzielnie. Jeśli jednak zależy nam na szybkości i pewności rozliczenia podatkowego sprawę tą warto powierzyć w ręce specjalistów.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Bezpieczeństwo podczas korzystania z uszkodzonych elektronarzędzi.

Elektronarzędzia są nieodłącznym elementem pracy w wielu branżach, ale jakie ryzyko niesie…